Nawigacja

Ceremoniał szkolny

Czym jest ceremoniał szkolny?

Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości  z udziałem Sztandaru Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości  szkolnych. Sztandar może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową, uroczystościach religijnych  jak: uroczyste msze święte, uroczystości pogrzebowe  i w innych ważnych wydarzeniach dla społeczności lokalnej.

     Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach
    Łankiejmy 10
    11-430 Korsze
  • 89 754 33 63

Galeria zdjęć